Naukowe Podejście do Marketingu

Chcąc rozpatrywać wszelkie formy reklamy pod względem ich skuteczności, przede wszystkim trzeba sobie w pierwszej kolejności uświadomić, iż najważniejszym elementem wywierającym wpływ na skuteczności, jest dopasowanie formy i treści reklamy do grupy docelowej odbiorców. Trzeba więc będzie najpierw, podzielić wszystkim poszczególnych odbiorców produktów i usług na poszczególne grupy, różniące się między sobą pod wieloma względami, […]

Czytaj dalej

Stosowanie podczas sprzedaży, czy też negocjacji, technik wszelkiego rodzaju manipulacji swoich kontrahentów oraz klientów, może nie jest rozwiązaniem najbardziej etycznym, nie mniej jednak okazuje się, iż obecnie, wyjątkowo ciężko bez tego typu zachowania poradzić sobie na rynku, przepełnionym konkurencją, która o uczciwości w prowadzeniu interesów, nawet nie myśli. Chodzi tutaj może ni tyle o perfidne oszukiwanie […]

Czytaj dalej

Prowadzenie negocjacji biznesowych, to dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych początkujących bardzo twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej, iż trzeba tutaj nie tylko twardo stąpać po ziemi, aby nie wplątać się w niekorzystne umowy, ale warto jeszcze podczas negocjowania kontraktów handlowych, postarać się w pewnym sensie zmanipulować kontrahenta, aby podpisać kontrakt, możliwie jak najbardziej korzystny dla […]

Czytaj dalej

Proces sprawnej sprzedaży, jest jednym z ważniejszych aspektów, skutecznych działań marketingowych, w każdym przedsiębiorstwie, toteż należy tutaj zwrócić szczególna uwagę na wszystkie zagadnienia związane z psychologią i jej zastosowaniem w tym szczególnym przypadku. Chodzi nam przede wszystkim o to, iż umiejętne zastosowanie technik psychologii manipulacji, może doprowadzić do znacznego zwiększenia poziomu sprzedaży, co przecież dla […]

Czytaj dalej

Umiejętne stosowanie nauk psychologicznych w marketingu, jest, jak już niejednokrotnie o tym wspomnieliśmy, bardzo istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na możliwość odnoszenia sukcesu przez przedsiębiorcę. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, aby dobrze wykorzystać wszystkie techniki manipulacji, do tego, aby nakłonić klienta, do tego, aby kupował jeszcze większe ilości naszych produktów, i, może nie zabrzmi […]

Czytaj dalej

Aby móc poprawnie rozpatrywać pojęcie etnocentryzmu konsumenckiego, należy w pierwszej kolejności zająć się samym etnocentryzmem, i określić jego czas powstania, oraz wszystkie najważniejsze cechy tegoż pojęcia. Otóż sam termin etnocentryzmu, został wprowadzony po raz pierwszy w roku 1906, przez amerykańskiego etnologa i socjologa, Williama G. Sumnera, który pojęcie to omawia, patrząc z perspektywy naturalnych sposobów […]

Czytaj dalej

Jednym z ciekawszych zagadnień w kwestii stosowania psychologii w przemyśle, będzie jej zastosowanie w przemyśle budowlanym, gdzie możemy od razu w ramach przykładu wskazać, możliwości jej stosowania nie tylko w kwestiach marketingowych, ale także i w kwestiach zastosowania odpowiednich technik psychologicznych także i wewnątrz samego przedsiębiorstwa, przez co możemy wyraźnie poprawić jego wydajność i rentowność. […]

Czytaj dalej

Rozpatrywanie współczesnego podejścia marketingowego powinno się rozpocząć od przeanalizowania wszystkich czynników wpływających na osiąganie zamierzonych celów przez przedsiębiorcę. Przede wszystkim, największa rolę w marketingu, wbrew wszelkim obiegowym opiniom odgrywa psychologia, oraz umiejętne jej stosowanie. Musimy tutaj także pamiętać iż koncepcja współczesnego marketingu, opiera się w dużej mierze na paradygmacie S-O-R, (stimulus-organism-reaction), o którym nieco szerzej […]

Czytaj dalej

Na pierwszy rzut oka, wydawać się może, iż psychologia nie ma zbyt wiele wspólnego z marketingiem, nie mniej jednak, po dogłębnej analizie obydwu tych nauk, można odkryć, iż działania marketingowe, bardzo często opierane są właśnie na wynikach badań psychologii, dzięki czemu, stają się jeszcze skuteczniejsze. Trzeba tutaj przecież zauważyć, iż stałe dążenie do wzmagania zapotrzebowania […]

Czytaj dalej

Psychologia, to nauka badająca podstawowe  zachowania człowieka oraz prawa jakie nimi kierują. Bada ona również wpływ wszelkiego rodzaju zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz na interakcję człowieka z otaczającym go światem. Generalnie rzecz ujmując psychologia dotyczy ludzi, ale można także powiedzieć o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), jakkolwiek zachowaniami zwierząt z tego punktu widzenia, zajmuje się […]

Czytaj dalej