Naukowe Podejście do Marketingu

Aby móc poprawnie rozpatrywać pojęcie etnocentryzmu konsumenckiego, należy w pierwszej kolejności zająć się samym etnocentryzmem, i określić jego czas powstania, oraz wszystkie najważniejsze cechy tegoż pojęcia. Otóż sam termin etnocentryzmu, został wprowadzony po raz pierwszy w roku 1906, przez amerykańskiego etnologa i socjologa, Williama G. Sumnera, który pojęcie to omawia, patrząc z perspektywy naturalnych sposobów […]

Czytaj dalej