Naukowe Podejście do Marketingu

Zastosowanie nauki psychologii w marketingu

psychologia w marketingu Umiejętne stosowanie nauk psychologicznych w marketingu, jest, jak już niejednokrotnie o tym wspomnieliśmy, bardzo istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na możliwość odnoszenia sukcesu przez przedsiębiorcę. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, aby dobrze wykorzystać wszystkie techniki manipulacji, do tego, aby nakłonić klienta, do tego, aby kupował jeszcze większe ilości naszych produktów, i, może nie zabrzmi to zbyt przyzwoicie, ale należy tutaj sprawić, aby kupował nawet te produkty, które w rzeczywistości nie są mu potrzebne.

Musimy tutaj jednak w pełni uświadomić sobie istotność nauki psychologii w rozumieniu marketingu, bowiem dzięki odpowiedniemu jej zastosowaniu, możliwe jest bardzo skuteczne promowanie wszystkich swoich produktów i usług. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby tworząc dany produkt, czy też usługę, wykreować go na wzór potrzeb danej grupy społecznej, bowiem będzie to podstawowa grupa odbiorców naszego nowego produktu. Musimy tutaj starannie przeanalizować podstawowe zachowania grupy odbiorców, jak również wziąć pod uwagę charakterystyczne cechy ich codzienności ze względu na wiek, płeć, czy też wysokość zarobków. Dopiero wtedy, będziemy mieli wszystkie dane, niezbędne do stworzenia produktu, w pełni dopasowane do potrzeb danej grupy.

Bardzo ważne jest tutaj uwzględnienie możliwości finansowych, bowiem, spełnienie wszystkich pozostałych elementów, nie zagwarantuje sukcesu w przypadku, kiedy większość członków naszej docelowej grupy odbiorców, nie będzie mogła sobie pozwolić na zakup naszego nowego produktu.

Ponadto psychologia, jest równie istotna w przypadku samej już promocji produktu, gdyż jak dobrze wiemy, każda grupa odbiorców, inaczej postrzega świat, toteż w inny sposób należy im prezentować nowe  produkty. Chodzi tutaj o to, iż musimy także w reklamie uwzględniać cechy psychologiczne, charakteryzujące poszczególne grupy, aby reklama była tym skuteczniejsza. Bardzo dobrym przykładem będzie tutaj porównanie reklamy nowego samochodu z reklamą klocków, gdzie mamy do czynienia ze skrajnie przeciwstawnymi grupami odbiorców, aczkolwiek dość dobrze będzie nam to obrazowało fakt, iż reklama produktu, przede wszystkim powinna prezentować produkt w świetle codzienności odbiorcy.