Naukowe Podejście do Marketingu

Współczesna koncepcja marketingu

współczesna koncepcja marketingu Rozpatrywanie współczesnego podejścia marketingowego powinno się rozpocząć od przeanalizowania wszystkich czynników wpływających na osiąganie zamierzonych celów przez przedsiębiorcę. Przede wszystkim, największa rolę w marketingu, wbrew wszelkim obiegowym opiniom odgrywa psychologia, oraz umiejętne jej stosowanie. Musimy tutaj także pamiętać iż koncepcja współczesnego marketingu, opiera się w dużej mierze na paradygmacie S-O-R, (stimulus-organism-reaction), o którym nieco szerzej powiemy innym razem, tutaj skupiając się jednak tylko na samej koncepcji marketingu.

Oczywiście sam paradygmat, o którym tutaj mowa, odgrywa w marketingu dość ważną rolę, tym bardziej, iż znany i stosowany jest już od stosunkowo wielu lat. Przede wszystkim chodzi tutaj o prawidłowe zidentyfikowanie potrzeb poszczególnych grup odbiorców usług i wyjście im naprzeciw, poprzez kreowanie produktów spełniających wszystkie oczekiwania danej grupy odbiorców. Trzeba tutaj także uwzględnić zachowania poszczególnych odbiorców, oraz elementy wpływające na ostateczne, podejmowane przez nich decyzje, aby skuteczniej wywierać na nich wpływ na poziomie podświadomym.

Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby we wszystkich działaniach marketingowych, które przecież mają na celu przede wszystkim osiągnięcie jak najwyższego poziomu rentowności przedsiębiorstwa, uwzględnić potrzeby klientów, a nawet wpływać na ich kreowanie, a następnie je zaspakajać. Będziemy tutaj musieli uwzględnić zarówno pochodzenie etniczne, grupy klientów, jak również ich płeć, wiek, status społeczny, czy też poziom zarobków. Uwzględniając te wszystkie czynniki, możliwe będzie stworzenie produktu, który stanie się nie tylko potrzebny dla poszczególnego klienta, z punktu widzenia jego potrzeb, ale także osiągniemy stan, iż zakup danego produktu, będzie leżał w granicach możliwości poszczególnych nabywców, co przecież jest bardzo ważne. Można przecież stworzyć produkt, na zakup którego nie będzie stać ludzi, którym będzie on potrzebny, a przecież nie o to tutaj chodzi.

Jednym słowem współczesna koncepcja marketingu, opiera się przede wszystkim na prawidłowej analizie potrzeb oraz możliwości grupy odbiorców, oraz na psychologicznym, wręcz manipulacyjnym stworzeniu u tej grupy silnej potrzeby posiadania danego produktu. Nie bez znaczenia będzie także odpowiednie wykreowanie samego produktu i jego promocja, bowiem trzeba pamiętać, iż każda grupa odbiorców, ma inne potrzeby, oraz inne możliwości, jak również o tym, iż na każdą grupę skutecznie działać będą inne środki reklamy i promocji danego produktu.

Reklama: SteelProfil Blachy Trapezowe Płyty Warstwowe