Naukowe Podejście do Marketingu

Psychologia

PsychologiaPsychologia, to nauka badająca podstawowe  zachowania człowieka oraz prawa jakie nimi kierują. Bada ona również wpływ wszelkiego rodzaju zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz na interakcję człowieka z otaczającym go światem. Generalnie rzecz ujmując psychologia dotyczy ludzi, ale można także powiedzieć o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), jakkolwiek zachowaniami zwierząt z tego punktu widzenia, zajmuje się także etologia.

Psychologia jest dziedziną nauki w pełni samodzielną, nie mniej jednak czerpie ona także i z innych nauk, przede wszystkim takich, jak: socjologia, antropologia, filozofia i biologia. Zaliczana jest do nauk społecznych oraz humanistycznych, a także do nauk behawioralnych, czyli nauk o zachowaniu człowieka. Możemy tutaj wyróżnić także psychologię akademicką, oraz psychologię stosowaną, pomiędzy którymi zachodzą stosunkowo istotne różnice.

Psychologia jednak rozpatrywana z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia marketingu, będzie psychologią czysto akademicką, skupiającą się głównie na poznaniu zachowań człowieka, i możliwości wpływania na nie. Dzięki umiejętnemu wpływaniu na kreowanie potrzeb u danej grupy ludzi, możemy za pośrednictwem psychologii, osiągać całkiem dobre efekty marketingowe, bowiem sprawienie, iż w danej, na przykład grupie wiekowej, wykształcimy potrzebę posiadania i użytkowania danego produktu, zapewnia nam możliwość jego produkcji i następnie sprzedaży. Jednym słowem w naszym przypadku, psychologia stosowana będzie przede wszystkim do tego, aby wzbudzić u potencjalnej grupy klientów, potrzebę posiadania danego produktu, a następnie sprawnie ją zaspokoić, oczywiście za odpowiednią opłatą.

Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj powiedzieć, iż obecnie psychologia odgrywa coraz bardziej istotną rolę w prowadzeniu przedsiębiorstw, aczkolwiek, przede wszystkim chodzi tutaj o działania marketingowe w przedsiębiorstwach, gdzie znajduje ona największe zastosowanie.