Naukowe Podejście do Marketingu

Etnocentryzm konsumencki

Definicja etnocentryzmu konsumenckiego Aby móc poprawnie rozpatrywać pojęcie etnocentryzmu konsumenckiego, należy w pierwszej kolejności zająć się samym etnocentryzmem, i określić jego czas powstania, oraz wszystkie najważniejsze cechy tegoż pojęcia. Otóż sam termin etnocentryzmu, został wprowadzony po raz pierwszy w roku 1906, przez amerykańskiego etnologa i socjologa, Williama G. Sumnera, który pojęcie to omawia, patrząc z perspektywy naturalnych sposobów postępowania ludzi w grupach.

Według Sumnera, grupa charakteryzuje się istnieniem w swoim obrębie określonych stosunków międzyludzkich, czyli stosunków pokrewieństwa, sąsiedztwa, przymierza, czy tez stosunków handlowych, które razem wzięte, wiążą ze sobą poszczególne grupy, jednocześnie odróżniając je od innych grup. Wynika z tego też, naturalny człowiekowi, podział świata na grupę własną i inne o innych upodobaniach, o innym miejscu zamieszkania.

Etnocentryzm konsumencki w rozumieniu nauk marketingowych, będzie więc tutaj przede wszystkim zajmował się badaniem najważniejszych potrzeb każdej z grup ludzkich, wyodrębnionych na podstawie, wieku, płci, czy też miejsca zamieszkania, oraz dążeniem do umiejętnego zaspakajania tych potrzeb. Umiejętnie dopasowany produkt do potrzeb jak największej ilości członków danej grupy, jest swego rodzaju gwarancja sukcesu, bowiem tutaj, możemy liczyć nawet na auto promocję wewnątrz danej grupy. Poszczególne jednostki, widząc, iż osoby z ich grupy używają z powodzeniem danych produktów, są o wiele bardziej skłonne do ich używania.

Jednym słowem, dobre zrozumienie etnocentryzmu konsumenckiego, jak również sprawne wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, z cała pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju marketingowego w przedsiębiorstwie. Trzeba tutaj jednak dość sporej wiedzy z zakresu psychologii marketingu, aby bardzo starannie dopasowywać produkty do potrzeb klientów, oraz w dużej mierze sprawiać, iż klienci poczują przemożną potrzebę posiadania danego produktu, nie mniej jednak, sprawne zastosowanie technik manipulacji powinno załatwić tę sprawę bez większych trudności.